PROJELENDİRME HİZMETLERİ

  • Biological Renovative Designs - Biyolojik Yenilikçi Tasarımlar
Hizmetlerimiz Projelerimiz

• Doğa ve Çevre temalı proje başlıklarınız detaylı olarak fizibilite edilir.
• Uzman kadromuz tarafından proje özeti oluşturulur.
• Projenin zaman çizelgesi, paydaşları, finansman kaynakları, proje çıktıları ve faydaları bir dosya haline getirilir.
• Onayı alınan ön projenin detay çizimleri, maliyet ve işletme gider analizleri yapılır.
• Avrupa Birliği vb. fonlardan hibe ve kredi kaynakları temin edilerek, istenen projenin hayata geçirilmesi sağlanır.