PROBİYOTİKLER

  • Biological Renovative Designs - Biyolojik Yenilikçi Tasarımlar
Hizmetlerimiz Projelerimiz

Probiyotik kelimesi eski Yunancada‘‘ yaşam için gerekli olan ’’ anlamına gelir.
BRD Çevre Şirketi, SCD PROBİOTİCS çevre sağlığı ürünlerinin Türkiye distribütörüdür.
Orijinal SCD solüsyonları 14 tür faydalı mikroorganizma içerir.

PROBİYOTİKLERİN KULLANIM ALANLARI
1) Çevre Sağlığı Alanında:
• Atık su arıtma tesislerinde su arıtma süreçlerini iyileştirir, kötü kokuyu azaltır, enerji maliyetlerini düşürür. Son çıkış suyunun kalitesini yükseltir. Arıtma çamurundan kompost elde etme sürecini hızlandırır.
• Katı atık depolama tesislerinde, sızıntı suyunun rehabilitasyonu ve istenmeyen kokuların önlenmesi amacıyla kullanılır
• Hayvan barınakları, çiftlikler, hayvanat bahçeleri gibi tesislerde istenmeyen kötü kokuların oluşumuna engel olur.
• Göl gölet ve havuzlarda, suda ötrofikasyona neden olan kötü mikroorganizmaların üremesini engeller. Su kalitesini bozan, nitrojenli bileşikler, amonyak, nitrat vb. ile fosfat, kükürt, sülfür vb. molekülleri doğal yollarla parçalar.

2) İnsan sağlığında:
• Sindirim sistemi düzenleyici ve bağışıklığı güçlendirici özelliğe sahiptir.

3) Hayvansal üretimde:
• Hayvanların sindirim sistemlerinde düzenleyici olarak kullanılır. Yemden yararlanmayı ve doğal bağışıklığı artırır.

4) Tarımsal Üretimde:
• Her türlü bitkisel üretimde ve yeşil alanların rehabilitasyonu ve bakımında, topraktaki faydalı besinlerin alımını hızlandırarak, bitkilerin hastalıklara karşı direncini güçlendirir ve kullanılan gübre ihtiyacını azaltır.