İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMALI EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ

  • Biological Renovative Designs - Biyolojik Yenilikçi Tasarımlar
Hizmetlerimiz Projelerimiz

Dünyamızın en temel ve güncel sorunlarından birisi olan “KÜRESEL ISINMA ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” tehdidine karşı geliştirilen bir projedir.

Uygulamalı bir eğitim merkezi olarak tasarlanan projede birçok alt başlık bulunmaktadır. 


Bu başlıklardan bazı örnekler : 
• Yenilenebilir enerji kaynakları
• Doğa dostu tarımsal üretim teknikleri
• Nesli tükenmekte olan canlıların korunması
• Su kaynakları ve denizlerin kirlilikten korunması